Konkurs „Jak technologia zmienia moją pracę?”

Serdecznie zachęcamy dyrektorów oraz nauczycieli do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Jak technologia zmienia moją pracę?” zorganizowanym przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia.

Celem tej inicjatywy skierowanej do dyrektorów i nauczycieli publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych jest pokazanie, w jaki sposób nowe technologie mogą zmienić pracę nauczyciela i dyrektora przedszkola i szkoły.

Jako patron konkursu zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu i przesyłania swoich zgłoszeń.

Więcej informacji znajdziecie na stronie https://nodnzytaczechowska.pl/konkurs/

Konkurs jest przeprowadzany w terminie od dnia 2 września 2022 r. (ogłoszenie i start konkursu) do dnia 16 września 2022 r do godz. 23:59:59 (zakończenie przyjmowania prac).

Okres ten nie obejmuje ogłoszenia laureatów i wydania nagród.

Nagrodzone zostaną 3 osoby w każdej z kategorii czyli nauczyciel i dyrektor.

Na nagrodzonych czekają atrakcyjne nagrody, co szczegółowo przedstawia regulamin konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 27 września 2022 r. 

 

Dla chętnych nauczycieli i dyrektorów zorganizowany został webinar, podczas którego Mateusz Łysek zaprezentował w jaki sposób narysować ciekawą notatkę graficzną.

< Wróć do wszystkich wpisów