CEE Client Solution Education Lead

Konrad Wierzchowski

Ekspert ds cyfryzacji sektora publicznego

Paweł Paszkowski

Client Solutions Group

Marek Bartyzel