Skills for Innovation - poznaj świat nieskończonych możliwości!

Program Skills for Innovation to globalny program skierowany do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych chcących wprowadzić na swoich zajęciach elementy wykorzystujące nowoczesne technologie, rozwijające u uczniów kompetencje przyszłości. Program ma na celu pomóc uczniom wypracować sposób myślenia oraz umiejętności niezbędne w stale zmieniającym się świecie.

Program Skills for Innovation zawiera gotowe do użycia zestawy materiałów, wykorzystujące najnowsze technologie i dostosowane do rzeczywistych warunków w codziennych środowiskach uczenia się. Program opiera się o rosnącą bibliotekę scenariuszy zajęć z różnych przedmiotów, przygotowanych w taki sposób, aby skutecznie i ciekawie zintegrować umiejętności innowacyjne z istniejącym programem nauczania.

Baza scenariuszy, dostępna na platformie, ma na celu wspierać edukatorów w prowadzeniu przedmiotów programowych oraz udostępnić im do tego konkretne narzędzia. Każdy ze scenariuszy zakłada około dwugodzinne zajęcia oraz zawiera rozbudowane zasoby, które przydatne będą do przygotowania i przeprowadzenia zajęć. Platforma daje również możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z innymi edukatorami biorącymi udział w programie.

Zamień tradycyjne zajęcia w zupełnie nowe doświadczenie. Podejmij wyzwanie i zapewnij swoim uczniom wyjątkowe, angażujące i rozwijające możliwości nauki w nowoczesnym środowisku!

Program

Odbiorcy

Uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Zajęcia są podzielone na różne obszary tematyczne oraz poziomy edukacyjne, dzięki czemu nauczyciele mogą wybrać treści, które pasują do ich obszarów specjalizacji oraz poziomu zaawansowania uczniów.

Cele

Możliwość tworzenia opartych na technologii doświadczeń edukacyjnych, które budują umiejętności przyszłości.

Nabycie przez uczniów umiejętności: tworzenia, oceny i analizy (umiejętności poznawcze wyższego rzędu).

Rozwijanie innowacyjnego sposobu myślenia uczniów.

Umiejętności

Umiejętności techniczne:

o Symulacja i modelowanie,
o Programowanie i kodowanie
o Nauka o danych,
o Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe.

Sposób myślenia:

o Myślenie projektowe,
o Myślenie obliczeniowe,
o Umiejętności społeczno-emocjonalne

Jak zakwalifikować się
do programu Skills for Innovation?

 • Do programu nauczycieli może zarejestrować Szkoła.
  W szkoleniu mogą wziąć udział nieodpłatnie nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej z Polski, spełniający warunki wskazane w Regulaminie.
 • • Aktywności, w którym weźmiesz udział:
  Szkolenie obejmuje 10h spotkań online z ekspertami Skills for Innovation, ułożonych w dwugodzinne bloki odbywające się codziennie, przez pięć dni.
  By uzyskać certyfikat nauczyciela Akademii Skills for Innovation poprowadzisz warsztaty dla dwóch nauczycieli zainteresowanych Szkoleniem. Wspólnie przygotujecie nowy scenariusz zajęć.
 • Wymagane umiejętności
  Do programu mogą zakwalifikować się nauczyciele przedmiotów ścisłych oraz/lub zainteresowani nowoczesnymi technologiami, posługujący się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym komunikację.
 • Uwaga - ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
  Do udziału w nieodpłatnym szkoleniu zostanie zakwalifikowanych do 10 nauczycieli, spełniających kryteria uczestnictwa opisane w Regulaminie, zakwalifikowanych przez Organizatora. W przypadku rezygnacji któregoś z zakwalifikowanych nauczycieli zakwalifikowany zostanie kolejny spoza listy podstawowej.

ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI PROGRAMU NAUCZYCIEL ZGŁOSZONY DO UDZIAŁU POWINIEN

Nauczać przedmiotów ścisłych

Wyrazić chęć pozyskiwania wiedzy z zakresu AI

Wyrazić chęć przeznaczenia 20+ godzin na szkolenie na trenera programu i następnie poprowadzenia dodatkowych zajęć z uczniami

Posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów pozalekcyjnych/dodatkowych

Posiadać umiejętności prezentacji i objaśniania algorytmów uczenia maszynowego

Posiadać doświadczenie programistyczne (preferowany język Python) oraz preferowana umiejętność korzystania z narzędzi Python i bibliotek w obszarze nauki o danych