AI for Youth w 2023 roku: setka uczestników programu przygotowującego edukacją na rozwój AI 

Rewolucja związana ze sztuczną inteligencją nie jest już tylko przyszłością, ale rzeczywistością. Odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wiedzę o AI jest program AI for Youth, inicjatywa globalna firmy Intel prowadzona w Polsce przy wsparciu Dell Technologies. Program skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli szkół ponadpodstawowych, przekształcając sposób, w jaki młodzież uczy się i myśli o technologii. 

AI for Youth od początku istnienia cieszy się dużym zainteresowaniem nauczycieli, a niezwykle intensywne były również ostatnie miesiące. W 2023 roku z programu skorzystało 100 nauczycieli, spośród których 63 zdecydowało się na poziom podstawowy, a 37 na poziom rozszerzony. Dla nas to nie tylko bardzo ważne liczby, ale zaangażowanie w przyszłość, którą wspólnie kształtujemy. 

Program dostępny był w dwóch wariantach: 

Podstawowym – nie była tu wymagana znajomości żadnego języka programowania, dzięki czemu w programie mogli wziąć udział zarówno nauczyciele przedmiotów ścisłych, jak i wszyscy zainteresowani najnowszymi technologiami cyfrowymi. Wariant ten oznaczał cztery godziny webinarów online i pięć godzin laboratoriów, a także sześć godzin pracy własnej na platformie szkoleniowej. 

Rozszerzonym – dla nauczycieli, którzy potrafią programować w języku C++ lub Pythonie. Podczas tego szkolenia uczestnicy wzięli udział w ośmiogodzinnych webinarach oraz laboratoriach trwających 10 godzin. Całość uzupełniło 12 godzin pracy własnej na platformie szkoleniowej. 

Dzięki projektowi AI For Youth nauczyciele, niezależnie od stopnia zaawansowania swojej dotychczasowej wiedzy nabywają zarówno umiejętności stricte techniczne, jak i społeczne. Dowiadują się więcej na temat danych, komputerowego rozpoznawania obrazów czy ich przetwarzania, ale też uczenia głębokiego i maszynowego. Projekt zachęca nauczycieli do tego, by pozostawiali uczniom dużo większą swobodę niż podczas tradycyjnych lekcji. 

Program, będący częścią portfolio Intel Digital Readiness, poprzez nauczycieli, oferuje młodzieży nie tylko teoretyczne zrozumienie sztucznej inteligencji, ale także praktyczne umiejętności potrzebne do rozwiązywania rzeczywistych problemów. W centrum działania znajduje się idea współpracy partnerskiej między sektorem publicznym, a prywatnym, budując mosty między szkołami a przemysłem technologicznym. 

Wsparcie szkoleniowe w projekcie zapewniło również Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. PCSS znane jest ze swojego środowiska badawczo-rozwojowego, które jest idealnie dostosowane do tego typu przedsięwzięć. Warto nadmienić, że PCSS, podobnie jak Dell i Intel również jest mocno zaangażowane w szerzenie wiedzy oraz świadomości na temat nowych technologii, oraz aktywnie walczy z problemem wykluczenia cyfrowego. 

AI for Youth to nie tylko szkolenia. To społeczna inwestycja w przyszłe pokolenia innowatorów, którzy dzięki programowi mogą zgłębiać tajniki sztucznej inteligencji i jej wpływu na społeczeństwo oraz gospodarkę. Dzięki partnerstwu z firmą Dell Technologies, program oferuje nie tylko wiedzę, ale również inspirację do tworzenia lepszego jutra. 

Dotychczas do programu zgłaszali się głównie nauczyciele informatyki, kierunków zawodowych czy przedmiotów ścisłych, ale nie zabrakło również chętnych wśród nauczycieli przedmiotów humanistycznych, zupełnie niezwiązanych z informatyką. Potwierdza to, że wiedzę na temat AI powinni posiąść możliwie wszyscy edukatorzy, bez względu na wiek czy staż pracy, a Dell wraz z partnerami oferuje liczne szkolenia i wsparcie w zakresie wdrażania nowych technologii, w tym AI. 

Przypominamy jednocześnie, że w ramach naszej platformy prowadzimy również inne niezwykle interesujące i rozwijające projekty takie jak Skills For Innovation. To program dla wszystkich nauczycieli, którzy chcieliby wprowadzić na swoich zajęciach elementy wykorzystujące nowoczesne technologie, a co za tym idzie, rozwijające u uczniów kompetencje przyszłości. Chętnych zapraszamy do zapisów pod tym linkiem! 

Zobacz też

BETT 2024

BETT 2024

Zobacz więcej
Kolejny rok Mobilnych Laboratoriów Przyszłości za nami! Projekt intensywnie wspiera Dell Technologies 

Kolejny rok Mobilnych Laboratoriów Przyszłości za nami! Projekt intensywnie wspiera Dell Technologies 

Zobacz więcej