Globalny program gotowości na AI

AI for Youth to globalny program firmy Intel zainicjowany w Polsce i skierowany do nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jest częścią portfolio programów Digital Readiness i opiera się na zaufanym modelu publiczno-prywatnej współpracy partnerskiej.

Celem programu jest przekazywanie uczestnikom umiejętności i wiedzy z dziedziny sztucznej inteligencji oraz zainspirowanie, w jaki sposób technologia pozwala rozwiązywać problemy społeczne. Program wystartował w 2019 roku w 3 krajach, w tym w Polsce, obecnie jest wdrażany w ponad 15 państwach na całym świecie.

Programy Intel® Digital Readiness są częścią społecznego zaangażowania firmy Intel na 2030 rok, w ramach którego planowana jest współpraca z rządami w 30 krajach i 30 000 instytucjami na całym świecie oraz przeszkolenie ponad 30 milionom osób w zakresie AI.

Intel oraz Dell Technologies wspierają następne pokolenie innowatorów, którzy dzięki odpowiednim umiejętnościom technicznym i społecznym będą mogli lepiej zrozumieć czym jest sztuczna inteligencja, jak jest zaprojektowana i jaki ma wpływ na społeczeństwo oraz gospodarkę.

Program

Odbiorcy

Uczniowie szkół
ponadpodstawowych

Uczestnicy zajęć pozaszkolnych
(wiek: 13-19 lat).

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności matematyczne i statystyczne;
nie jest wymagane doświadczenie w zakresie programowania

Promowanie różnorodności

Cele programu

Wnikliwa znajomość AI

Demistyfikacja AI i wyposażenie młodzieży w umiejętności i nastawienie wymagane do gotowości na AI.

Dostęp do narzędzi AI i korzystanie z nich

Demokratyzacja dostępu do narzędzi AI z udziałem firmy Intel i szkolenie młodzieży w zakresie umiejętnego ich użytkowania.

Tworzenie rozwiązań z użyciem AI

Rozwiązania o istotnym oddziaływaniu społecznym jako świadectwu sukcesu nauki i szkolenia.

Nabywanie
umiejętności

Umiejętności techniczne

Programowanie i kodowanie, nauka o danych, komputerowe rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie języków naturalnych, uczenie maszynowe związane z danymi statystycznymi, uczenie głębokie, myślenie algorytmiczne i komutacyjne.

Umiejętności społeczne

Sztuczna inteligencja a etyka, redukcja błędów poznawczych/uprzedzeń, rozwiązywaniu problemów, mapowanie systemów i budowanie rozwiązań, umiejętności społeczne i emocjonalne

Zgłoś swoją szkołę i wybierz nauczyciela, który kwalifikuje się do udziału w Akademii AI.
Akademia przygotowuje do realizacji programu AI for Youth w szkołach.
Odkryj przed swoimi uczniami świat możliwości AI!

Jak zakwalifikować się
do udziału w Akademii AI?

 • Do udziału w Akademii AI uprawnieni są nauczyciele szkół, które zakupiły minimum 12 komputerów marki Dell,
  z procesorami i3 lub wyższymi oraz oprogramowaniem Windows 10 Pro lub Windows 10 Pro Academic, a zakup dokonany był nie wcześniej niż 01.07.2021 r. (prosimy o zachowanie dowodu zakupu) oraz spełni wymagania kwalifikacyjne opisane poniżej.
 • Szkoła może zarejestrować do udziału w Akademii jednego nauczyciela.
  Jeśli szkoła wyraża chęć przeszkolenia więcej niż jednego nauczyciela może zgłosić się bezpośrednio do Poznańskiego Centrum Superkomputerowo - Sieciowego, które przygotuje indywidualną ofertę w zależności od liczby potrzebnych szkoleń.
  Napisz do nas na adres: kontakt@akademia-ai.pcss.pl
 • Uwaga-ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
  W programie może wziąć udział max. 150 szkół.

ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI PROGRAMU NAUCZYCIEL ZGŁOSZONY DO UDZIAŁU POWINIEN

Nauczać przedmiotów ścisłych

Wyrazić chęć pozyskiwania wiedzy z zakresu AI

Wyrazić chęć przeznaczenia 20+ godzin na szkolenie na trenera programu i następnie poprowadzenia dodatkowych zajęć z uczniami

Posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów pozalekcyjnych/dodatkowych

Posiadać umiejętności prezentacji i objaśniania algorytmów uczenia maszynowego

Posiadać doświadczenie programistyczne (preferowany język Python) oraz preferowana umiejętność korzystania z narzędzi Python i bibliotek w obszarze nauki o danych