Globalny program gotowości na AI

AI for Youth to globalny program firmy Intel zainicjowany w Polsce i skierowany do nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jest częścią portfolio programów Digital Readiness i opiera się na zaufanym modelu publiczno-prywatnej współpracy partnerskiej.

Jego celem było przygotowanie młodzieży na nadejście rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją. Program oferował wyjątkową okazję dla młodych ludzi do uzyskania wszechstronnego zrozumienia zarówno teorii, jak i praktyki dotyczącej sztucznej inteligencji (AI). Program koncentrował się w szczególności na przekazywaniu młodzieży umiejętności i wiedzy z dziedziny AI, jak również inspiracji, w jaki sposób technologia ta pozwala rozwiązywać problemy o znaczącym wpływie społecznym.

Program swoją premierę miał w 2019 roku w 3 krajach, w tym w Polsce, obecnie jest wdrażany w ponad 15 państwach na całym świecie.

Programy Intel® Digital Readiness są częścią społecznego zaangażowania firmy Intel na 2030 rok, w ramach którego planowana jest współpraca z rządami w 30 krajach i 30 000 instytucji na całym świecie oraz przeszkolenie ponad 30 milionom osób w zakresie AI.

Intel oraz Dell Technologies wspierają następne pokolenie innowatorów, którzy dzięki odpowiednim umiejętnościom technicznym oraz społecznym będą mogły lepiej zrozumieć, czym jest sztuczna inteligencja, jak jest zaprojektowana i jaki ma wpływ na społeczeństwo oraz gospodarkę.

Program

Odbiorcy

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Uczestnicy zajęć pozaszkolnych (wiek: 13-19 lat).

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności matematyczne i statystyczne; nie jest wymagane doświadczenie w zakresie programowania

Promowanie różnorodności

Cele programu

Wnikliwa znajomość AI

Demistyfikacja AI i wyposażenie młodzieży w umiejętności i nastawienie wymagane do gotowości na AI.

Dostęp do narzędzi AI i korzystanie z nich

Demokratyzacja dostępu do narzędzi AI z udziałem firmy Intel i szkolenie młodzieży w zakresie umiejętnego ich użytkowania.

Tworzenie rozwiązań z użyciem AI

Rozwiązania o istotnym oddziaływaniu społecznym jako świadectwu sukcesu nauki i szkolenia.

Nabywanie umiejętności

Umiejętności techniczne

Programowanie i kodowanie, nauka o danych, komputerowe rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie języków naturalnych, uczenie maszynowe związane z danymi statystycznymi, uczenie głębokie, myślenie algorytmiczne i komutacyjne.

Umiejętności społeczne

Sztuczna inteligencja a etyka, redukcja błędów poznawczych/uprzedzeń, rozwiązywaniu problemów, mapowanie systemów i budowanie rozwiązań, umiejętności społeczne i emocjonalne

Zgodnie z założeniami programu nauczyciel zgłoszony do udziału powinien

Nauczać przedmiotów ścisłych
Wyrazić chęć pozyskiwania wiedzy z zakresu AI
Wyrazić chęć przeznaczenia 20+ godzin na szkolenie na trenera programu i następnie poprowadzenia dodatkowych zajęć z uczniami
Posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów pozalekcyjnych/dodatkowych
Posiadać umiejętności prezentacji i objaśniania algorytmów uczenia maszynowego
Posiadać doświadczenie programistyczne (preferowany język Python) oraz preferowana umiejętność korzystania z narzędzi Python i bibliotek w obszarze nauki o danych