Globalny program gotowości na AI

AI for Youth to globalny program firmy Intel zainicjowany w Polsce i skierowany do nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jest częścią portfolio programów Digital Readiness i opiera się na zaufanym modelu publiczno-prywatnej współpracy partnerskiej.

Jego celem jest przygotowanie młodzieży na nadejście rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją. Program oferuje wyjątkową okazję dla młodych ludzi do uzyskania wszechstronnego zrozumienia zarówno teorii, jak i praktyki dotyczącej sztucznej inteligencji (AI). Program koncentruje się w szczególności na przekazywaniu młodzieży umiejętności i wiedzy z dziedziny AI, jak również inspiracji, w jaki sposób technologia ta pozwala rozwiązywać problemy o znaczącym wpływie społecznym.

Program wystartował w 2019 roku w 3 krajach, w tym w Polsce, obecnie jest wdrażany w ponad 15 państwach na całym świecie.

Programy Intel® Digital Readiness są częścią społecznego zaangażowania firmy Intel na 2030 rok, w ramach którego planowana jest współpraca z rządami w 30 krajach i 30 000 instytucjami na całym świecie oraz przeszkolenie ponad 30 milionom osób w zakresie AI.

Intel oraz Dell Technologies wspierają następne pokolenie innowatorów, którzy dzięki odpowiednim umiejętnościom technicznym i społecznym będą mogli lepiej zrozumieć czym jest sztuczna inteligencja, jak jest zaprojektowana i jaki ma wpływ na społeczeństwo oraz gospodarkę.

Program

Odbiorcy

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Uczestnicy zajęć pozaszkolnych (wiek: 13-19 lat).

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności matematyczne i statystyczne; nie jest wymagane doświadczenie w zakresie programowania

Promowanie różnorodności

Cele programu

Wnikliwa znajomość AI

Demistyfikacja AI i wyposażenie młodzieży w umiejętności i nastawienie wymagane do gotowości na AI.

Dostęp do narzędzi AI i korzystanie z nich

Demokratyzacja dostępu do narzędzi AI z udziałem firmy Intel i szkolenie młodzieży w zakresie umiejętnego ich użytkowania.

Tworzenie rozwiązań z użyciem AI

Rozwiązania o istotnym oddziaływaniu społecznym jako świadectwu sukcesu nauki i szkolenia.

Nabywanie umiejętności

Umiejętności techniczne

Programowanie i kodowanie, nauka o danych, komputerowe rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie języków naturalnych, uczenie maszynowe związane z danymi statystycznymi, uczenie głębokie, myślenie algorytmiczne i komutacyjne.

Umiejętności społeczne

Sztuczna inteligencja a etyka, redukcja błędów poznawczych/uprzedzeń, rozwiązywaniu problemów, mapowanie systemów i budowanie rozwiązań, umiejętności społeczne i emocjonalne

Zgłoś swoją szkołę i wybierz nauczyciela, który kwalifikuje się do udziału w Akademii AI. Akademia przygotowuje do realizacji programu AI for Youth w szkołach.
Odkryj przed swoimi uczniami świat możliwości AI!

Jak zakwalifikować się do udziału w Akademii AI?

Do programu może zarejestrować się każdy nauczyciel.
W Szkoleniu mogą wziąć udział nieodpłatnie nauczyciele liceum ogólnokształcącego lub technikum zawodowego z Polski, spełniający warunki wskazane w Programie.
Szkolenie dostępne jest w dwóch wariantach:
– podstawowym: 4h godzin webinariów online i 5h godzin laboratoriów (dalej: Warsztaty); do 6h godzin pracy własnej na platformie
– rozszerzonym: 8h godzin webinariów online i 10h godzin laboratoriów (dalej: Warsztaty); 12h godzin pracy własnej na platformie.

Wymagane umiejętności
– W wersji rozszerzonej może wziąć udział nauczyciel, który posiada umiejętności w zakresie programowania w językach C++ lub Python.
– W wersji podstawowej nie jest wymagana umiejętność programowania. Kurs jest dedykowany nauczycielom przedmiotów ścisłych oraz/lub zainteresowanych nowoczesnymi technologiami.

Uwaga – ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Do udziału w nieodpłatnym szkoleniu zostanie zakwalifikowanych do 100 nauczycieli, spełniających kryteria uczestnictwa opisane w Regulaminie, przy czym decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji któregoś z zakwalifikowanych nauczycieli zakwalifikowany zostanie kolejny spoza listy podstawowej.

Zgodnie z założeniami programu nauczyciel zgłoszony do działu powinien

Nauczać przedmiotów ścisłych
Wyrazić chęć pozyskiwania wiedzy z zakresu AI
Wyrazić chęć przeznaczenia 20+ godzin na szkolenie na trenera programu i następnie poprowadzenia dodatkowych zajęć z uczniami
Posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów pozalekcyjnych/dodatkowych
Posiadać umiejętności prezentacji i objaśniania algorytmów uczenia maszynowego
Posiadać doświadczenie programistyczne (preferowany język Python) oraz preferowana umiejętność korzystania z narzędzi Python i bibliotek w obszarze nauki o danych