Skills for Innovation – objevte svět nekonečných možností!

Program Skills for Innovation je celosvětový program určený učitelům základních a středních škol, kteří chtějí do výuky zavádět prvky moderních technologií a rozvíjet tak budoucí kompetence žáků. Cílem programu je pomoci studentům rozvíjet způsob myšlení a dovednosti potřebné v neustále se měnícím světě.

Program Skills for Innovation zahrnuje sady materiálů připravené k použití, které využívají nejnovější technologie a jsou přizpůsobeny reálným podmínkám v každodenním vzdělávacím prostředí. Program je založen na rostoucí knihovně plánů výuky různých předmětů, které jsou navrženy tak, aby efektivně a zajímavě začlenily inovační dovednosti do stávajících učebních osnov.

Bezplatná databáze scénářů, která je k dispozici na platformě Skills for Innovation, má za cíl podpořit pedagogy při výuce předmětů a poskytnout jim k tomu konkrétní nástroje. Každý vyučovací scénář zahrnuje přibližně dvouhodinové aktivity a obsahuje rozsáhlé zdroje, které budou užitečné při přípravě a vedení výuky ve vzdělávacích předmětech STEAM, humanitních a jazykových.

Platforma také nabízí možnost spolupracovat a sdílet zkušenosti s ostatními pedagogy, kteří se programu účastní, a také možnost absolvovat školení v rámci této platformy a získat certifikáty potvrzující absolvování jednotlivých kurzů a úrovní vzdělání.

Proměňte tradiční aktivity ve zcela nový zážitek. Přijměte výzvu a poskytněte svým studentům jedinečné, poutavé a rozvíjející vzdělávací příležitosti v moderním prostředí!

Program

Příjemci

Učitelé a studenti základních a středních škol.

Výukové programy jsou rozděleny do různých předmětů a úrovní vzdělání, což umožňuje učitelům vybrat si obsah, který odpovídá jejich odbornosti a úrovni znalostí studentů.

Cíle

Příležitost vytvářet výukové modely založené na technologiích, které rozvíjejí budoucí dovednosti.

Získávání dovedností žáků: tvůrčí, hodnotící a analytické dovednosti (kognitivní dovednosti vyššího řádu).

Rozvoj inovativního myšlení studentů.

Dovednosti

Schopnost abstraktního, kreativního a logického myšlení.

Využití technologií ve výuce.

Rozvoj klíčových dovedností studentů pro vstup do budoucích profesí.

Jak se přihlásit do programu
Skills for Innovation?

  • Navštivte stránku Skills for Innovation.
  • V pravém horním rohu klikněte na tlačítko „Register“ a zadejte jedinečný přístupový kód DELLSFI
  • Vyplňte své údaje.
  • Potvrďte svou registraci pomocí e-mailu, který jste zadali při registraci.
  • Vstupte do platformy a prozkoumejte svět nekonečných možností!