Jak sztuczna inteligencja może wspierać edukację?

Sztuczną inteligencję bardzo często kojarzymy z czatem GPT, ale powinniśmy mieć świadomość, że jest on jednym z wielu narzędzi, które wykorzystuje jej mechanizmy. AI zdobywa coraz większe znaczenie we współczesnym świecie. Wpływa na różne dziedziny życia, w tym na nauczanie. Wykorzystanie AI w edukacji otwiera nowe możliwości dla uczniów i nauczycieli. Wprowadzając narzędzia i technologie oparte na sztucznej inteligencji, możemy dostosować proces nauczania do indywidualnych potrzeb i umiejętności uczniów, analizować dane dotyczące postępów w nauce oraz tworzyć interaktywne oraz atrakcyjne materiały do pracy na lekcji. 

Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer) jest zaawansowanym modelem językowym stworzonym przez OpenAI, który ma zdolność generowania odpowiedzi na podstawie dostarczonego kontekstu lub pytania. Model ten został wytrenowany na ogromnych ilościach tekstowych danych, co pozwala mu na szerokie rozumienie i generowanie treści w różnych dziedzinach, które przypominają ludzkie odpowiedzi.

Chat GPT może również wspierać dzieci w nauce języka obcego poprzez odpowiadanie na ich zapytania, prowadzenie rozmowy i eksplorowanie różnorodnych tematów. Model pomaga w rozwijaniu słownictwa czy zrozumieniu struktury zdania. Chat GPT może być również pomocnym narzędziem w rozwiązywaniu szkolnych zadań. Czy to jest niebezpieczne? Czy przez to uczniowie będą niesamodzielnie wykonywać zadania? To wszystko zależy od naszego, nauczycielskiego podejścia i zastosowanych metod.

Warto jednak zauważyć, że Chat GPT to narzędzie komputerowe, które nie zastępuje interakcji z nauczycielem ani prawdziwej edukacji. Dzieci potrzebują interakcji społecznych oraz wsparcia ze strony dorosłych. Wykorzystanie Chatu GPT powinno być traktowane jako uzupełnienie tradycyjnych metod nauczania i tylko wtedy, gdy jest odpowiednio nadzorowane przez nauczyciela lub opiekuna.

Chat GPT może również ułatwić pracę nauczyciela, być inspiracją do tworzenia kart pracy, scenariuszy lekcji, scenariuszy przedstawień i akademii, czy tworzenia zadań. Chat GPT może bowiem odpowiedzieć na pytania dotyczące różnych aspektów przyrody, takich jak zwierzęta, rośliny czy elementy otaczającego środowiska. Dzieci mogą zadać pytania, a model może dostarczyć prostych i przystępnych odpowiedzi, które mogą wzbogacić ich zrozumienie świata. Może być używany jako narzędzie do generowania twórczych historii i opowiadań. Nauczyciel lub dziecko może podać pewien kontekst lub temat, a następnie model generuje kolejne fragmenty opowieści, co pomaga w rozwijaniu wyobraźni i twórczego pisania.

Model może również pomagać dzieciom w rozwiązywaniu prostych zadań matematycznych poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące dodawania, odejmowania, mnożenia itp. Odpowiedzi generowane przez czat mogą być używane jako wsparcie lub wstępna wskazówka dla dzieci w procesie rozwiązywania problemów.

Przyjrzyjmy się również platformie MagicSchool, która zdobywa coraz większe uznanie nauczycieli na całym świecie, przynosząc nowe perspektywy w dziedzinie edukacji. Wykorzystując potencjał sztucznej inteligencji, MagicSchool otwiera drzwi do nowych możliwości dla uczniów i nauczycieli, rewolucjonizując proces nauczania. MagicSchool, zasługuje na uwagę nie tylko ze względu na swoją popularność wśród nauczycieli, ale również ze względu na zintegrowane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które zmieniają sposób projektowania spersonalizowanego doświadczenia edukacyjnego.

MagicSchool to nie tylko narzędzie dla nauczycieli, ale także impuls do zmiany myślenia o edukacji. Wprowadzając sztuczną inteligencję do sal lekcyjnych, możemy tworzyć interaktywne i atrakcyjne materiały, analizować postępy uczniów oraz dostosowywać proces nauczania do współczesnych wymagań. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów MagicSchool jest jego zdolność do planowania lekcji, tworzenia scenariuszy i angażujących materiałów dla uczniów. MagicSchool staje się zatem nie tylko narzędziem pomocnym dla nauczycieli, ale także rozwija umiejętności krytycznego myślenia u uczniów. Moim zdaniem nadszedł czas na wprowadzenie skutecznych narzędzi AI w szkole, które pozwoli na usprawnienie pracy i dostosowanie jej metod do potrzeb uczniów i nauczycieli.

Autor: Marek Grzywna

Zobacz też

VIII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

VIII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Zobacz więcej
Konferencja „EduChannel Chromebook Enterprise Network”

Konferencja „EduChannel Chromebook Enterprise Network”

Zobacz więcej